Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (TOPSZOK) rozmieszczone zostaną na terenie całego miasta i składać się będą      z trzech pojemników w których zbierane będą następujące frakcje odpadów:


- papier (pierwszy pojemnik),
- szkło (drugi pojemnik),
- tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe (trzeci pojemnik).

 

Pamiętaj, że:

 

SELEKTYWNIE ZE SZKŁEM BEZBARWNYM I KOLOROWYM WRZUCAMY;

-bezbarwne i kolorowe słoiki i butelki szklane,

- szklane opakowania po kosmetykach,

- inne przedmioty ze szkła.

 

SELEKTYWNIE Z PAPIEREM WRZUCAMY:

-gazety,

-zeszyty,

-tekturę,

-torby papierowe,

-opakowania papierowe,

- papier biurowy,

- zniszczone książki.

 

SELEKTYWNIE Z OPAKOWANIAMI WIELOMATERIALOWYMI, TWORZYWAMI SZTUCZNYMI, PLASTIKIEM WRZUCAMY:

-opakowania z tworzyw sztucznych,

- opakowania wielomaterialowe.

 

Polecamy