Informacja - wzór deklaracji

Archiwum » Informacja - wzór deklaracji

Deklaracja obowiązująca

Załącznik 1a dotyczy zabudowy jednolokalowej i wielolokalowej do 10 lokali

Załącznik 1b dotyczy zabudowy wielolokalowej powyżej 10 lokali.

Poniżej prezentujemy wzór wypełnionej deklaracji dla właścicieli nieruchomości,  w których ktoś mieszka, a więc powstają tam odpady. W ten sposób deklarację powinni wypełnić m.in. właściciele domów jednorodzinnych, mieszkań z prawem do  gruntu we wspólnotach czy mieszkań wyodrębnionych ze spółdzielni  mieszkaniowych.

Druk deklaracji dostępny pod linkiem http://www.odpady.czestochowa.pl/files/DRUK-DEKLARACJI-DO1-OBOWIAZAUJACY[1].pdf

Załącznik 1a dotyczy zabudowy jednolokalowej i wielolokalowej do 10 lokali
Załącznik 1b dotyczy zabudowy wielolokalowej powyżej 10 lokali.

 

Polecamy